Vill du leva länge? Undvik fetma och sola mycket!

Det finns flera intressanta undersökningar som har publicerats i ämnet ”leva länge” de senaste åren. Två viktiga aspekter i sammanhanget är hur mycket sol du utsätts för och hur mycket onödigt fett du bär omkring på.

Leva länge

Solen är inte din fiende

En svensk undersökning fastställde för några år sedan att kvinnor som har aktiva solvanor lever längre än sina bleka systrar. Man undersökte över 40, 000 kvinnors solvanor och jämförde dessa med deras sjukdomar. Resultatet var tydligt. Det finns många fler fördelar för hälsan än nackdelar med att sola trots att antalet hudtumörer ökar som en följd av överexponering för solen. Solen ger liv och förlänger liv vilket man egentligen känt till i alla tider men som man av någon bisarr anledning behöver påminnas om år 2015. Fler och fler läkare och forskare börjar dock varna för att det kanske inte var så genomtänkt att skrämma upp folk till den grad att man i princip helt undviker solen.

Fetma är din fiende

I en uppmärksammad amerikansk undersökning från fem år sedan gjorde man en metaanalys av närmare 1,5 miljoner människor och drog slutsatsen att om man ligger på ett BMI över 25-29,9 löper man risken att gå för tidig död till mötes, oavsett orsak. Fetma är alltså en starkt bidragande orsak till att man dör i förtid. Det visade sig att de som har ett BMI under normalintervallet också dör i förtid, men ju längre uppföljningsperiod man tillämpar när man analyserar dessa data ju svagare blir kopplingen.De som levde längst i denna undersökning var de individer som låg på ett normalt BMI mellan 20,0-24,9.

I en undersökning publicerad förra året (McGill University) undersökte man relationen mellan övervikt och livslängd på en population på 4000 individer. Resultatet visade att de som lider av grov fetma har upp till 8 år kortare liv, och att de som lider av fetma kan räkna med att leva i genomsnitt 6 år kortare, och de som ”bara” är överviktiga lever i genomsnitt 3 år kortare liv än normalviktiga.

Doktor Steven Grover som var chef för studien tillägger följande: ”Mönstret är tydligt – ju mer en individ väger, och ju yngre han eller hon är, ju större effekt på hälsan … Vad det gäller förväntad livslängd så bedömer vi det som att vara överviktig är lika illa som röka cigaretter.”

Källor: New England Journal of Medicine, The Lancet Diabetet & Endocrinology  och Läkarnas riksstämma I Göteborg.

%d bloggare gillar detta: