Så har tobaksbolagen förändrat cigaretterna till att bli ännu mer farliga

Tobaksbolagen har fått sig några rejäla törnar de senaste decennierna, i form av olika lagar, och ökad medvetenhet om rökningens faror.

För att motverka de ekonomiska förlusterna har man infört förändringar som bland annat gör cigaretterna mer beroendeframkallande. Dessa förändringar inkluderar:

  • Att man har lagt till kemikalier som expanderar lungornas luftvägar, vilket underlättar för röken att ta sig ner i lungorna.
  • Man kontrollerar med nya metoder hur nikotinet utsöndras i cigaretten. Förmodligen i syfte att öka beroendet.
  • Ventilerade filter (små hål i cigarettfilter) som får rökarna att inandas röken med mer kraft, men vilket också får mer skadliga ämnen att nå lungorna.
  • Man har tillsatt socker vilket gör det enklare att inhalera tobaken och att bilda acetaldehyd, som i sin tur förstärker nikotinets beroendeframkallande effekter.
  • Mentol kyler ner och domnar av halsen vilket reducerar irritation och får rökningen att känna mer ”len”.
  • Nya smaker som lakrits och choklad döljer den grova röksmaken och gör cigaretterna mer tilltalande till nya brukare, i synnerhet barn.
  • Tillsatta ammoniakämnen har den effekten att de får nikotinet att nå hjärnan snabbare.
  • Lavulinsyra, organiska saltsyror reducerar strävheten i tobaken och gör rökningen lenare, och mindre irriterande.

Marknadsföringen av cigaretter spetsas till

I de flesta länder runtom i västvärlden har man infört restriktioner på hur tobaksbolagen får marknadsföra sina produkter. Detta har gjort att man spetsat till sin marknadsföring och tagit mycket tajtare kontroll över den. Tobaksbolagen utgår i grunden från att förstå sina presumtiva konsumenters olika profiler och har investerat mycket i att förstå rökares preferenser och konsumtionsmönster. Sedan paketerar man sina produkter, lanserar smaker etc. som passar in i dessa konsument-profiler.

All marknadsföring av cigaretttillverkare utgår numera från den klassiska ”de 5 P:na” det vill säga: Price (priset är en statusmarkör och högt pris signalerar kvalitet), product (produkten förfinas med nya smaker, finhackad tobak, etc), packaging (paketeringen av cigaretter har förändrats väldigt lite genom åren men nu arbetar man hårt på att modernisera hur paketen ser ut), promotion (de nya lagarna förhindrar mass marknadsföring, men istället satsar man på ”öga-mot-öga-marknadsföring”, det vill säga när mottagaren gett sin tillåtelse att få information om cigaretter), och Place (man ser till att placera sina premium-produkter i dyra restauranger och barer, och man har förbättrat hela logistiken etc.).

För att sammanfatta. Cigarettbolagen har långt ifrån gett upp slaget om konsumenten och gör allt för att öka sin försäljning trots nya lagar och ökad medvetenhet.

Källor: Upworthy (campaign for tobacoo free kid) och British American Tobacco

%d bloggare gillar detta: