Light dricka ökar risken för att få stroke med nästan 50 procent

Light dricka kan eventuellt vara direkt onyttigt för kroppen

Enligt en ny undersökning som nyligen presenterades på en internationell mässa mot stroke i USA kan risken för att drabbas av stroke öka med nästan 50 procent om man dricker mycket light dricka.

Undersökningen involverade 2564 människor i olika åldrar som delades upp i tre grupper. En grupp drack vanlig sötdricka i ganska stora mängder (en till sex flaskor i veckan) eller dagligen. Den andra gruppen var de som drack light dricka, och den tredje gruppen var individer som undviker att dricka såväl vanlig sötdricka som light dricka.

Resultatet av undersökningen som varade i nio år visade att de som drack light dricka varje dag löpte 48 procent större risk att drabbas av stroke jämfört med gruppen som inte drack någon dricka överhuvudtaget. Då tog man också med andra faktorer i beräkningen som rökning, träning och redan existerande hjärtsjukdomar.

Sedan tidigare har olika undersökningar visat att ett stort intag av light dricka kan leda till att man drabbas av det metaboliska syndromet, som är ett samlingsnamn för olika åkommor som förhöjt blodtryck, stroke, fetma, och typ 2 diabetes (som i sin tur leder till hjärtsjukdomar).

Det finns alltså en hel del som pekar på att light dricka inte alls är ett nyttigt alternativ, utan är direkt onyttigt för kroppen.

Samtidigt bör det poängteras att flera läkare i USA har ifrågasatt ovanstående studies vetenskapliga värde. Bland annat har man påpekat att studien endast registrerade hur mycket light dricka deltatagarna drack när de började studien, och att det är osannolikt att intaget av light dricka varit konstant under de nio år som studien varade.

Så… är light dricka onyttigt eller ett bättre alternativ till vanlig dricka som innehåller mycket socker och kan leda till fetma? Svaret är fortfarande oklart och vi får avvakta fler undersökningar i framtiden. Men det råder dock ingen tvekan om att vanligt vatten alltjämt är det säkraste alternativet för att släcka törsten.

Källa: ABC News.

%d bloggare gillar detta: