Länderna med den högsta medellivslängden – och därför ligger Andorra i topp

Livslängden i världen ökar enligt WHO:s senaste rapport. Inte sedan 60-talet har ökningen varit så snabb. Mellan 2000 och 2015 ökade medellivslängden, globalt sett, med hela 5 år! Ett barn som föds nu räknas leva i 71,4 år.

Livslängd

Länderna med den högsta totala medellivslängden är

  1. Japan 84 år
  2. Spanien 83 år
  3. Andorra 83 år
  4. Singapore 83 år
  5. Schewiz 83 år
  6. Australien 83 år
  7. Italien 83 år
  8. San Marino 83 år
  9. Frankrike 82 år
  10. Monaco 82 år

Sverige hamnar på en 19 plats, med en medellivslängd på 82 år. 84 år för kvinnor, och 80 år för män.

Siffrorna nedan är från 2009 0ch visar från vänster till höger: total livslängd: livslängd män: livslängd kvinnor.

Andorra 82,51                     80,33                  84,84

Japan 82,12                           78,80                  85,62

Singapore 81,98                  79,37                  84,78

San Marino 81,97              78,53                  85,72

Australien 81,63                79,25                  84,14

Kanada 81,23                        78,69                  83,91

Frankrike 80,98                 77,79                  84,33

Sverige 80,86                       78,59                  83,26

Schweiz 80,85                     78,03                  83,83

Israel 80,73                          78,62                  82,95

Hemligheten till ett långt liv enligt Andorranerna

Andorra (samma aspekter som beskriver Andorra kan även mer eller mindre beskriva Japan och Spanien) är alltså det land i världen där människor lever längst. Detta kan förklaras med flera faktorer.

Enligt Daily health bulletin är Andorra är ett mycket välmående land med god ekonomi, med ett av världens bästa sjukvårdssystem, ren luft och underbara bergsutsikter.

Deras livsstil är dessutom mycket aktiv. I Andorra gillar man att röra på sig i naturen, plocka svamp, promenera i bergen, sköta om trädgården etc. Det är dessutom brukligt att Andorranerna är mycket fysiskt aktiva och arbetar hårt långt efter pensioneringen, och överallt i landet hittar man sporthallar etc. som är gratis att använda för alla.


Det är också slående att man dricker mer alkohol, och då framförallt rödvin, (till och med på sjukhusen) än genomsnittet för andra västländer i Andorra, och att man dessutom fortfarande röker i en stor utsträckning. Men trots detta (i alla fall rökandet är utan tvekan en negativ faktor vad det gäller förväntad livslängd) så lever de alltså längre än något annat folk i världen.

Den kanske viktigaste faktorn till detta är dock deras kost. I Andorra äter man en så kallad klassisk medelhavsdiet som länge varit ett föremål för forskning i samband med studier om höga medellivslängdstal (till exempel Kreta och Sardinien). Den klasiska medelhavskosten innehåller kallpressade olivoljor, kött med låg fetthalt, färska grönsaker och frukt.

Tänk för övrigt på att när man räknar ut den beräknade medellivslängden ingår statistik som barnadödlighet, krig etc. Tanken att vi, till exempel i Sverige under 1800-talet, inte levde längre än till cirka 30 år är en myt. Det mesta pekar på att den moderna människans maximala livslängd, om man bortser från faror på arbetsplats, barnadödlighet osv., varit ungefär den samma genom historien.

Ett svar på ”Länderna med den högsta medellivslängden – och därför ligger Andorra i topp”

Högsta meddellivslängden i världen är enligt Faktakalendern i Monaco där den är 89 år men ni har bara 82 år!

Stängt för kommentering.

%d bloggare gillar detta: