Kan man bota äggallergi genom att äta mer ägg?


Äggallergi är framförallt vanligt hos mindre barn. Denna allergi brukar dock ofta växa bort runt 5-årsåldern. För många försvinner dock inte allergin mot ägg och den fortsätter vara ett problem hela livet. Allergi mot ägg är för övrigt den näst vanligaste födoämnesallergin efter mjölk.

Nu har en ny undersökning vid John Hopkins center visat att man kan bota, eller i alla fall lindra symptomen, äggallergi hos barn genom att ge dem äggvita i pulverform. Metoden som kallas immunterapi innebär att man ger barnen små doser av det födoämne de är allergiska mot. Sedan ökar man långsamt och successivt denna dos.  Metoden har tidigare visat sig fungera mot andra vanliga barnallergier som överkänslighet mot jordnötter och mjölk.

Forskarna understryker dock kraftigt att man inte ska försöka sig på denna metod hemma. Den ska utföras i en kontrollerad labbmiljö.


I studien fick 55 barn i åldrarna 5-11 år som är allergiska mot ägg genomgå behandling och majoriteten av barnens symtom lindrades. Elva barn blev till och med helt botade från sin äggallergi och vid en uppföljning ett år senare visade det sig att samtliga dessa barn var helt symptomfria, vilket är mycket goda nyheter. Som alla vet är det nämligen svårt att helt undvika produkter som inte innehåller spår av ägg.

Barnen som inte blev helt botade, utan ”bara” fick lindrigare symtom uppvisade dock tecken på försämrad tolerans mot ägg ett år efter behandlingen. Men resultaten är ändå bra och risken att dessa barn ska drabbas av en allvarlig allergisk reaktion om de får i sig mat som innehåller ägg är markant mycket lägre tack vare behandlingen.

Forskarna menar att det viktigaste resultatet med denna undersökning är att den är ett bevis på att matallergier verkligen kan botas (eller lindras) med rätt typer av behandling. Man räknar dock med att det kommer ta cirka 5-10 år innan allmänheten kan börja behandlas mot äggallergi och andra födoämnesallergier.

%d bloggare gillar detta: