Genombrott i kampen mot heroinberoende

Morfin är enligt många det absolut mest effektiva medlet mot smärta. Problemet är dock att det är otroligt beroendeframkallande. Heroin är ett narkotikaklassat medel som utvinns av morfin. När man blivit beroende av drogen och ska ”tända av” uppstår bland annat kraftig ångest, sömnbesvär, kramper, magproblem, apati, etc. Drogen är beroendeframkallande såväl psykiskt som fysiskt och det anses att heroin är en av de droger som det är svårast att sluta med. Det är också mycket därför den anses vara en av världens absolut mest farliga droger.

Nytt botemedel mot beroende av morfin och heroin (opiater) är på väg

Sked och värmeljusDet är forskare vid amerikanska och australiska universitet som tror sig ha hittat en lösning på hur man ska kunna behandla en person är beroende av denna typ av narkotika.

De har lyckats lokalisera den del av hjärnan (TLR4) som styr opiaternas beroendeframkallande egenskaper. När en brukare får i sig en dos av heroin uppstår det en flod av dopaminer som får brukaren att känna ett mycket starkt välbehag. Nu tror man att man kunna blockera TLR4 i kombination med medicinen Naloxone som fungerar som en damm och hindrar hjärnan att utsöndra dopaminer (kroppens lyckoämne) vilket resulterar i att den som är beroende av heroin inte kommer ha något motiv för att använda drogen.

Framförallt innebär denna upptäckt två viktiga saker. Dels att man på ett säkrare sätt kan hjälpa (utan att de blir beroende) patienter som lider av starka smärtor men också att man kan hjälpa heroinknarkare att sluta med drogen på ett mer effektivt och säkrare sätt. Forskarna tror att man redan under 2013 kommer att börja testa nya läkemedel i behandlingen av opiatberoende. Just heroinberoende har länge ansetts vara mycket komplicerat, tagit mycket resurser av vården i anspråk, samt vara väldigt riskabelt att behandla. Alla genombrott som görs i forskningen är viktiga.

%d bloggare gillar detta: