Bruket av narkotika minskar när tillgängligheten är låg

Narkotikans effekter på samhället har debatterats länge

En ny rapport från Statens Folkhälsoinstitut visar att användandet av narkotika minskar när tillgängligheten är begränsad och kombineras med ”åtgärder som begränsar efterfrågan”.

Statistiken visar att tillfälligt bruk av narkotika minskade i Sverige mellan 2004 och 2008, men har börjat öka igen de senaste åren. Statistiken visar också att män är mer benägna att använda narkotika samtidigt som användandet av läkemedel som är beroendeframkallande och/eller klassade som narkotika är mer utbrett bland kvinnor.

Samma undersökning visar också att även om män brukar mer narkotika far kvinnorna mer illa av sitt missbruk. De får bland annat sämre stöd av sin sociala omgivning och de drabbas av mer omfattande mentala problem relaterat till narkotikamissbruket.

Under de senaste fem åren har svensk narkotikabekämpning varit inriktad på att begränsa tillgängligheten och bekämpa de olagliga krafter som handlar med narkotika.

Rapporten visar alltså att det är viktigt att bekämpa tillgängligheten av narkotika för att hålla ner antalet människor som provar eller experimenterar med droger. Räkna alltså inte med en legalisering av narkotika i Sverige i den närmaste framtiden.

Runtom i världen är narkotikapolitiken en ständigt het potatis. Vissa länder lyckas att hålla nere bruket genom att släppa lite på tyglarna, medan andra länder når större framgång genom att begränsa tillgängligheten. Vem som har rätt eller fel får tiden utvisa. Det är dock många mer faktorer som spelar in vad det gäller olika länders narkotikapolitik än hur många i samhället som använder droger. Faktorer som politikens effekt på dödstal och den organiserade brottsligheten är viktiga i sammanhanget.

I Sverige är vi dock relativt förskonade från narkotikarelaterad brottslighet och fokus ligger alltså mer på att få ner själva bruket av narkotika.

 

%d bloggare gillar detta: