Sju av världens mest ovanliga sjukdomar

Ovanliga sjukdomar blir visserligen allt vanligare enligt vissa rapporter. Men du behöver inte oroa dig för att drabbas av någon av sjukdomarna i nedanstående lista på några av världens mest ovanliga sjukdomar. För att en sjukdom ska räknas som sällsynt ska den inte drabba fler än 100 personer av en miljon.

Några av de ovanligaste sjukdomarna i världen

Kuru är en ovanlig sjukdom som ofta leder till döden. Sjukdomen är dock så ovanlig att den bara finns i ett visst område i Nya Guinea. Sjukdomen har uppstått som en följd av kannibalism. Myndigheterna har dock gripit in så nuförtiden har Kuru nästan helt försvunnit.

FOP är en mycket sällsynt genetisk sjukdom som gör att ben bildas i senor, ligament, muskler och övriga sammanbindande vävnader. Sjukdomen är mycket smärtsam men utvecklas i olika takt från fall till fall. Människor som drabbats av FOP måste på olika sätt undvika att slå sig då ett enkelt fall kan vara förenat med livsfara. FOP går inte att behandla, men den är som sagt mycket ovanlig och man har inte kunnat hitta ens 1000 globala fall av denna tragiska sjukdom.

Von Hippel Lindau (förkortas VHL) sägs drabba ungefär 1 av 35, 000 individer. VHL är en mycket ovanlig genetisk åkomma som karaktäriseras av att tumörer växer fram i olika delar av kroppen. Ofta börjar de växa inom det centrala nervsystemet. Dessa tumörer är dock oftast godartade och består av blodkärl. Om man inte behandlar VHL löper man bland annat risk att drabbas av stroke, hjärtattacker och andra hjärtsjukdomar.

Fields sjukdom är den kanske mest ovanliga sjukdomen i hela världen. De första, och hittills enda, konstaterade fallen är de Walesiska tvillingarna Catherine och Kirstie Fields. Tvillingarnas hälsa har sakta försämrats och när de nådde en ålder av nio år kunde de inte gå för egen hand. Sjukdomen verkar vara progressiv (men inte smittsam) då deras muskelförmåga försämras för varje år. Flickorna är nu 18 år och de är för svaga i musklerna för att ens orka tala. Dock verkar inte sjukdomen ha förändrat deras hjärnor eller personligheter på något vis (vilket gör den extra tragisk), men läkarna står handfallna eftersom man inte vet vilken väg sjukdomen ska ta härnäst, eller hur man ska behandla den.


Progeri är en ovanlig men ändå mycket uppmärksammad sjukdom. Sjukdomen leder till att man åldras i förtid på grund av hastig celldöd. Den ena sortens progeri kallas Werners syndrom, och den andra kallas Hutchinson-Gilfords syndrom. Den sistnämnda är mycket ovanlig och drabbar barn. De första symptomen brukar visa sig efter cirka 12 månader i form av att barnet tappar hår och stannar i växten. Den är en medfödd sjukdom som drabbar cirka en nyfödd på 8 miljoner. Förväntad medellivslängd är 13 år. Vissa kan dock leva i över 20 år.

Det första kända fallet av Polio konstaterades 1840. Denna ovanliga sjukdom sprids mellan personer eller genom förorenat vatten eller mat. Polio kan leda till permanent förlamning. Sjukdomen var relativt vanlig förr, även i Sverige, men är nuförtiden, tack vare vaccin, mycket sällsynt.

Smittkoppsvirus Smittkoppor är en sjukdom som man funnit bevis på att den existerade redan 10, 000 år Före Kristus. Smittkoppor, vars symptom inkluderar feber, matthet och utslag, tros ha dödat mellan 300-500 miljoner människor bara under 1900-talet. Sedan uppfann man vaccinet och det sista kända fallet av smittkoppor i världen var 1977.

%d bloggare gillar detta: