Populära magmediciner länkade till lunginflammationer

Kanadensiska forskare varnar nu för populära magmediciner som Losec (Omeprazol) och andra syrahämmande medel.

Man har nämligen hittat ett mycket starkt samband mellan dessa mediciner och infektioner i luftvägarna och lunginflammation, särskilt bland äldre individer som lever i slutna grupper, till exempel på äldreboende eller på sjukhus. Forskarna understryker dock att även yngre människor löper förhöjd risk att drabbas av komplikationer i luftvägarna vid långvarigt bruk av dessa magmediciner.

Magmedicinerna som är potentiellt farliga på flera vis är världens näst mest sålda typ av medicin, och ges i Nordamerika till upp till 70 procent av de äldre människor som ligger på sjukhus.

Detta är ytterligare en stark varning till alla dem som alldeles för lättvindigt äter magmediciner som omeprazol. Om du till exempel lider av sura uppstötningar eller andra magproblem är det mycket bättre att försöka ändra kosten och livsstilen och endast se magmedicinen som en temporär lindring. Observera att det varnas ÄVEN för de receptfria varianterna.

Källa: Canadian Medical Association Journal, 2010; December 20.

%d bloggare gillar detta: