Johannesört – mot oro och mild depression – info om biverkningar etc.

Johannesört
Johannesört kan vara effektivt mot mild oro och nervositet

Johannesört, eller Hypericum perforatum, är en mytomspunnen växt med gula blommor. Den har i flera hundra år använts som medicin vid oro, nervositet, mild depression och lätta sömnbesvär.

I en tysk undersökning från 2008 meddelade man att Johannesört var mer effektivt än placebo och lika effektivt som konventionella läkemedel mot depression. I Tyskland är det dock vanligt att undersökningar om örtens effekt visar mer positiva resultat än i andra länder. Förmodligen för att Johannesört är en otroligt stor industri i Tyskland. Men det verkar inte råda några tvivel om att Johannesört verkligen har effekt mot mild depression, men betoning på mild.

Johannesört är ett bra naturläkemedel om man känner sig lite nere, nedstämd. Men, Johannesört ska alltså INTE användas av den som lider av en allvarlig depression. Om du är deprimerad ska du uppsöka läkare då det finns mycket mer effektiva mediciner mot depression som är receptbelagda.

I en stor amerikansk undersökning från 2010 visade det sig för övrigt att Johannesört inte är effektivt för att behandla ångest. Lider du av lätt ångest rekommenderas istället Kava eller Passionsblomma.

Johannesört kan framkalla vissa biverkningar och det kan uppstå interaktioner med andra läkemedel då den påverkar enzymer i levern.

Det är ganska ovanligt att örten ger biverkningar, men det förekommer till exempel besvär med magen, rastlöshet, trötthet och allergiska reaktioner. Om du äter andra mediciner (som till exempel antidepressiva läkemedel och mediciner mot migrän) bör du först rådfråga din läkare. Det är nämligen väldigt vanligt med interaktioner och Johannesört.

Vanliga användningsområden för Johannesört i Sverige, utöver kosttillskott, är som smaksättare i brännvin och te. Till och med Cajsa Warg kryddade sitt brännvin med Johannesört! Johannesörten plockas i augusti.

%d bloggare gillar detta: