För tidigt födda riskerar att dö unga

Liten barnfot mellan vuxna händer
Att födas för tidigt är inte lika riskabelt som det en gång var

Det är sedan länge känt att barn som föds för tidigt (innan vecka 37) löper större risk att dö strax efter förlossningen. Det har dock varit oklart hur riskerna för barn som föds för tidigt ser ut längre fram i livet.

Vid Stanford universitetet i USA sammanställde man nyligen resultatet av en mycket stor undersökning som följt för tidigt födda barn genom livet. Denna studie utfördes på hela 600, 000 svenskar födda mellan år 1973 och 1979, det vill säga strax efter att man utvecklat bättre teknologier för att hålla för tidigt födda barn i livet den första kritiska tiden. Nästan 28000 tusen av alla som deltog i undersökningen föddes innan vecka 37 i graviditeten.

2008 var deltagarna mellan 29 och 36 år och när man då gjorde en uppföljning på dem hade så många som 7000 avlidit. Det finns alltså en stark koppling mellan att vara för tidigt född och att dö ung. Detta samband gäller även människor som föds lite för tidigt, dvs. mellan vecka 34 och 36. Det normala är annars att man föds mellan den 38:e och 42:a veckan.

Vi som är för tidigt födda (artikelförfattaren föddes två månader för tidigt) behöver dock inte oroa oss alltför mycket. Det visar sig samtidigt att sambanden mellan att födas för tidigt och risken att dö ung endast återfinns i den tidiga barndomen, 1 till 5 år, och för unga vuxna mellan 18 till 36 år. Mellan dessa spann hittade man inga tecken på förhöjd dödlighet överhuvudtaget.

Risken har inte att göra med att man lättare utvecklar till exempel cancer eller neurologiska sjukdomar utan kopplas istället till medfödda missbildningar, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, och hormonsjukdomar. Om man har ett barn som föds för tidigt men som konstateras friskt och inte har några medfödda missbildningar borde risken för att dö i förtid alltså inte vara så hög. Det finns numera, jämfört med deltagarna som föddes på 70-talet, bättre metoder, instrument och rutiner för att hitta medfödda fel på för tidigt födda. Behandlingen av ovan nämnda sjukdomar blir dessutom bättre och bättre med tiden.

Känner ni till flera undersökningar på hälsan och beteendet hos för tidigt födda barn får ni gärna skicka ett mail till mail@nyttigt.eu

%d bloggare gillar detta: