Använd viktmål för att ändra dina matvanor och nå din målvikt

Det är som vi tidigare skrivit viktigt att använda sig av målsättningar för att uppnå, till exempel sin målvikt. I ett berömt experiment utfört 1977 av Bandura och Simon visade det sig att specifika mål är mycket effektiva om man vill gå ner i vikt.

Man lät en grupp kraftigt överviktiga människor, som hade väldigt stora problem med att ändra på sina matvanor, ingå i ett större viktminsknings-experiment.  Många av individerna i det psykologiska experimentet hade varit överviktiga sedan barndomen.

När så experimentet påbörjades sa man till ena gruppen att de skulle göra ”sitt bästa” för att ändra sina matvanor, medan den andra gruppen fick specifika mål att arbeta mot.

Under en period på fyra veckor lyckades gruppen som fått specifika mål att jobba mot reducera sitt matintag dubbelt så mycket som den andra gruppen. Följaktligen var deras viktnedgång också mycket större.

Det är inte bara vad det gäller att ändra sina matvanor som det lönar sig att arbeta med målsättning. Idrottare, framgångsrika affärsmän, etc. använder sig nästan alltid av olika målsättningsmetoder, såväl i det korta som i det långa perspektivet. Särskilt på elitnivå.

Oavsett om man vill ge ett beteende en positiv eller negativ förstärkning (viktnedgång, sluta med nikotin, etc.) är det effektivt att använda sig av olika typer av mål. Det är dock viktigt att man sätter upp delmål, och att man belönar sig längs vägen mot sitt drömmål.

Det slutgiltiga målet bör dessutom inte vara orealistiskt. En del tycker att man ska lägga ribban lite högre än vad man egentligen mäktar med att hoppa oavsett ansträngning. Andra anser istället att det är mer effektivt att sätta ribban något lägre än maxgränsen för vad man klarar av. Det är upp till dig själv att avgöra vilken strategi du tror fungerar bäst för dig själv. Helt klart är det dock att om du inte använder dig av mål kommer du aldrig nå fram till att utnyttja din fulla potential.

%d bloggare gillar detta: