Vad är hydroxiklorokin som Donald Trump använder i New York mot Covid 19?

Donald Trump har precis sagt på en presskonferens att man den 24/3 ska distribuera 10000 enheter av medicinen hydroxiklorokin i kampen mot Coronaviruset.

[Uppdatering 6/4:]

En ny studie har utförts i Kina med en kontrollgrupp. 62 personer som var lindrigt Corona-sjuka utvaldes. 31 av dessa fick hydroxiklorokin, resten fick bara den vanliga behandlingen (antibiotika, syrgas, etc.).

Lunginflammationen lindrades för 25 av 31av de som fick testa preparatet. I kontrollgruppen lindrades symtomen hos färre, bara 17 av 31.

Ingen av de som testade medicinen blev allvarligt sjuka, medan fyra i kontrollgruppen hamnade i ett mer allvarligt tillstånd av covid-19.

Testet utfördes under fem dagar. Hos gruppen som fick medicin mildrades såväl hosta som feber och detta  ungefär ett dygn tidigare än hos kontrollgruppen.

Två patienter i testgruppen fick biverkningar – huvudvärk hos den ena och klåda hos den andra.

Forskarna anser detta lovande men understryker att mer forskning behövs.” Det finns dock hopp. Vi tar alla halmstrån vi kan greppa i detta läge.

[Uppdatering 6/4]

Svenska Läkemedelsverket gick i veckan ut med att klorokin endast bör användas i kliniska studier eftersom effekten mot corona är osäker och det finns flera biverkningar. Läkemedelsverket skriver att Klorokin och hydroxiklorokin bör endast användas för behandling av patienter med covid-19 inom kliniska studier.

Vad är medicinen hydroxiklorokin? Och varför kommer snart alla dricka Gin och Tonic?

Enligt FASS är dess indikationer (användningsområde):

”Vuxna
Behandling av reumatoid artrit, systemisk och diskoid lupus erythematosus, polymorft ljuseksem.

Pediatrisk population [barn]
Behandling av juvenil idiopatisk artrit (i kombination med andra behandlingar), systemisk och diskoid lupus erythematosus.”

 

Det har i flera veckor pratats om att hydroxiklorokin kan ev. vara effektivt i kampen mot Coronaviruset (dvs. mot symptomen för de som drabbats av viruset, inte som vaccin). Det verkar som om medicinen har förkortat sjukdomsförloppet och gjort sjukdomen mindre allvarlig hos Corona-drabbade patienter. Det är dock ännu för tidigt att säga hur effektivt hydroxiklorokin är mot Corona men Trump anser att det är värt ett försök.

En grön förpackning Hydroxiklorokin

Vilka är de eventuella biverkningarna av hydroxiklorokin?

Enligt Fass är biverkningarna:

”Kontraindikationer

Retinopati, synfältsförändringar oavsett genes, hörselnervskador samt känd överkänslighet mot 4-aminokinoliner. Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.
Porfyri och psoriasis, då det föreligger stor risk för att dessa tillstånd förvärras.”

Hydroxiklorokin används även i mediciner mot malaria (denna medicin har funnits i ungefär ett sekel).

 

Varför kan malariamedicinen vara effektiv mot Coronaviruset? Den hjälper till att sakta ner hur effektivt det kan föröka sig. Vad det gäller malaria så förgiftar Hydroxiklorokin parasiterna som sprids via malariamyggor.

Hydroxiklorokin är den syntetiska varianten av Kinin (som även har en muskelavslappnande effekt) som återfinns i Kinaträdets bark. Redan på 1600-talet i Rom kände man till Kinins läkande egenskaper.

Under kolonialtiden drack brittiska soldater tonic, som innehåller kinin, för att bekämpa malarian. Med tiden upptäckte de att tonicen smakade bättre med lite gin i och det var så gin och tonic-drinken föddes.

Om folk samlat toarullar i flera veckor räkna med att Gin och tonic-vatten snart återfinns i var mans garderob

Innan ni snubblar på varandra i närmaste konsum betänk dock att nuförtiden innehåller tonic så lite Kinin att det lär krävas att du dricker 200 liter för att bekämpa malaria (och förmodligen Corona…).

 

%d bloggare gillar detta: