Om du ser ung ut är också sannolikheten större att du lever längre

Under veckan har nederländska forskare publicerat resultatet av en studie som man genomförde på 2000 individer.  Man studerade ändarna på kromosomer i cellkärnan och kom fram till att ändarna, som heter Telomerer, förkortas i samband med celldelning. Längden på Teleomerer förknippas därför med åldrande och forskarna noterade att ändarna var mycket kortare hos deprimerade individer. Det finns ett direkt samband mellan hur deprimerad man är (enligt vissa allmängiltiga måttstockar) och hur kort dessa ändar är. Depression påskyndar helt enkelt åldrandet.

Man ser sig i spegeln

Intressant i ljuset av detta är också en studie som publicerades 2009. Forskare i Odense, Danmark, kom då nämligen fram till att ju yngre en människa ser ut ju större sannolikhet är det också att hon lever längre!

Man kopplade den uppfattade åldern till faktisk livslängd genom att visa upp fotografier på nästan 2000 tvillingar för 41 människor med olika bakgrund.

6,5 år senare gjorde man en uppföljning på undersökningen och kunde konstatera att den uppfattade åldern hänger samman med livslängden. De som man uppfattade som äldre bland tvillingparen på fotografierna levde heller inte lika länge.


Professorn för studien konstaterar att spegeln är ett bra mått för att avgöra hur hälsosam du är. Ju yngre du ser ut ju längre lever du förmodligen också. Förmodligen har detta med att göra att ju tuffare liv man har levt ju mer reflekteras detta i ansiktsdragen. Forskarna fastslog också att doktorer bör uppmärksamma det som en riskfaktor om en patient ser markant äldre ut än vad hen egentligen är.

En annan intressant aspekt av undersökningen är att de som valdes ut att uppskatta tvillingarnas ålder inte visade upp några skillnader i sin bedömning, trots deras olika bakgrunder, kön, ålder, etc.

Det framgick för övrigt inte om föryngrande behandlingar med hjälp av plastikkirurgi påverkar den förväntade livslängden…

Källa: Läs mer på BBC.

%d bloggare gillar detta: