11 myter om bröstcancer

Rosa bandet
Det sprids så många onödiga myter kring bröstcancer. Det kan därför vara på sin plats att identifiera och avfärda några av de vanligaste myterna kring denna sjukdom.

Myt: ”Endast kvinnor som har nära släktingar som haft bröstcancer är i riskgruppen”. Cirka 70 % av alla kvinnor som får diagnosen bröstcancer har inga identifierbara riskfaktorer. Däremot verkar det som om personer med en första gradens släkting (förälder, syskon, barn) som haft bröstcancer löper en fördubblad risk att själva drabbas.

Myt: ”Man löper mindre risk att drabbas av bröstcancer om man aldrig använder BH”. Det är en myt att behås på något vis skulle strypa cirkulationen i brösten och orsaka en ansamling av gifter. Det finns inget som vetenskapligt stöder att tajta underkläder eller behås på något sätt ökar cancerrisken.

Myt: ”De flesta knölar som uppstår i brösten är elakartade tumörer”. Sanningen är att ungefär 80 % av alla de knölar som hittas i kvinnobröst orsakas av godartade förändringar, ofarliga cystor och så vidare. Det är dock viktigt att man trots detta uppsöker läkare om man hittar en knöl.


Myt: ”Bröstimplantat kan orsaka cancer”. Nej, det finns inget vetenskapligt stöd för denna uppfattning. Däremot kan bröstimplantat försvåra undersökningen av brösten i vissa fall.

Myt: ”1 av 8 av alla kvinnor får bröstcancer”. Risken ökar med åldern. I 30-årsåldern löper 1 av 233 (amerikanska siffror) kvinnor risk att drabbas. När hon är 85 år är risken 1 av 8.

Myt: ”Man får cancer av deodoranter”. Denna uppfattning härstamar från en liten studie som upptäckte kemikalier som man bland annat använder i deodoranter i en cancertumör. Cancerforskare har dock avfärdat denna studie som dåligt underbyggd.

Myt: ”Kvinnor med små bröst har mindre risk att drabbas av cancer”. Detta stämmer förstås inte alls.

Myt: ”Bröstcancer föregås alltid av en knöl”. Som vi redan konstaterat är inte alla knölar cancer, och cancern kan visa sig med väldigt skilda symptom. Ibland upptäcker man dessutom cancer under en rutinundersökning, trots att patienten är symptomfri.

Myt: ”Om du befinner dig i riskgruppen så finns det inget du kan göra för att undvika att drabbas”. Detta är inte alls sant. Det finns mycket man kan göra för att minska risken att drabbas, som att gå ner i vikt om man är överviktig, träna regelbundet, minimera alkoholkonsumtionen, undersöka sig själv ofta, gå till läkaren regelbundet och sluta, eller allra helst aldrig börja, röka.

Myt: ”Fertilitetsbehandlingar ökar risken för att drabbas av bröstcancer.” Det finns inget som tyder på detta har ett flertal studier konstaterat. Det pågår dock ytterligare forskning i saken.

Myt: ”Att genomgå en abort ökar risken för att man ska få cancer”. Denna uppfattning har att göra med att man tror att en abort skapar hormonstörningar, men ingen undersökning har funnit något samband mellan abort och bröstcancer.

Källa: healthmag.com

%d bloggare gillar detta: